Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 6. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad výstupov úradu prináša dve rozhodnutia o uložení pokuty účastníkom konania, jedno rozhodnutie úradu, ktorým úrad zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného a jedno rozhodnutie úradu, ktorým námietky navrhovateľa zamietol.

Rozhodnutia predsedu úradu boli zverejnené aj na webovej stránke úradu, aj v sumárnom reporte nájdete ich zjednodušenú verziu. Metodické usmernenia pojednávajú o problematike, či sú vyžadované informácie o subdodávateľoch pri zákazke s nízkou hodnotou alebo či je povinnosť zverejniť v súhrnnej správe zmluvu z priameho rokovacieho konania.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.