Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Uplatňovanie zelených aspektov pri nákupe potravín, služieb hromadného stravovania a cateringu

Kategória: Aktuality

Zohľadnenie environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní potravín prináša nielen čerstvé potraviny na náš stôl, ale má priaznivý vplyv na zdravie ľudí, znižuje negatívny dopad na životné prostredie a celú našu planétu. Úrad pre  erejné obstarávanie v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku podporeného z Európskeho sociálneho fondu pripravil ďalšiu zaujímavú metodickú príručku s názvom „Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín.“

Táto metodická príručka poskytuje verejným obstarávateľom základné informácie a možnosti, ako obstarávať potraviny, služby hromadného stravovania a catering s využitím environmentálnych aspektov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Samotný dokument sa člení na tri časti, pričom v prvej časti sú vysvetlené základné pojmy a spôsoby, ako aplikovať environmentálny aspekt pri obstarávaní potravín. Súčasne je táto časť doplnená o najčastejšie používané značky, ktoré sa používajú na označovanie pôvodu, kvality a ekologickostipotravín a príklady dobrej praxe. Druhá a tretia časť sa zameriava na obstarávanie potravín, služieb hromadného stravovania a cateringu a uvádza, akým spôsobom je pri ich obstarávaní možné aplikovať environmentálny aspekt. Na konci oboch častí je uvedený príklad dobrej praxe z Francúzska a z Českej republiky.

Dúfame, že táto metodická príručka prispeje k zvyšovaniu podielu zelených zákaziek pri obstarávaní potravín, služieb hromadného stravovania a cateringu, ako aj celkovo k zvýšeniu povedomia o možnostiach zeleného verejného obstarávania v tejto produktovej skupine. Bližšie informácie a dokument na stiahnutie nájdete na projektovej stránke Uplatňovanie zelených aspektov pri nákupe potravín, služieb hromadného stravovania a cateringu - ZEVO (gov.sk).

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.