Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil novú metodickú pomôcku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Inštitút verejného obstarávania pripravil ďalší materiál pre odbornú a laickú verejnosť, ktorý môže byť nápomocný pri zodpovedaní otázok týkajúcich sa procesu verejného obstarávania. Snahou úradu bolo vytvoriť pomôcku, ktorá umožní vyhľadávanie vybraných metodických usmernení a rozhodnutí úradu priradených k príslušnému paragrafovému zneniu zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa bude štvrťročne dopĺňať o aktuálne výstupy úradu.     

Metodickú pomôcku nájdete na webovom sídle úradu, v časti Legislatíva/Metodika/Dohľad – Metodika zadávania zákaziek – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s odkazmi na metodické usmernia a rozhodovaciu prax úradu.

Link: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek-5ae.html

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.