Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Úrad pripravil podcasty k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V súvislosti s tzv. veľkou novelou zákona o verejnom obstarávaní  (zákon č. 395/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) UVO pripravil sériu troch podcastov, v ktorých Vám predstaví najdôležitejšie zmeny, ktoré táto novela prináša.

Obsahom prvého podcastu je zhrnutie najdôležitejších zmien zákona, ktoré menia samotné nákupné pravidlá, ide teda napríklad o úpravu finančných limitov, novú úpravu postupu tzv. dotovaných osôb, uplatňovanie environmentálneho hľadiska, základné novinky v rámci elektronizácie verejného obstarávania, dôležité zmeny v rámci jednotlivých druhov postupov zadávania zákaziek a takisto o ďalšie dôležité zmeny v rámci hmotnoprávnych aspektov novely zákona.

link: http://media.uvo.gov.sk/audio/uvo_podcast_1_novela_prehlad_najdolezitejsich_zmien_ZVO.mp3

V druhom podcaste Vám priblížime novozavedený inštitút profesionalizácie vo verejnom obstarávaní prostredníctvom tzv. odborného garanta vo verejnom obstarávaní. Povinnosť postupovať pri procese verejného obstarávania prostredníctvom osoby garanta nadobúda účinnosť 31.3.2024.  

link: http://media.uvo.gov.sk/audio/uvo_podcast_2_novela_profesionalizacia.mp3

Tretí z podcastov sa venuje dopadom novely na činnosť úradu z pohľadu kompetenčného rámca ÚVO, ako aj na legislatívnu úpravu výkonu dohľadu alebo novelizovanú zákonnú úpravu inštitútu námietok. Rovnako sa v ňom dozviete napr. aj o zmenách týkajúcich sa nových pravidiel pri voľbe predsedu úradu.

link: http://media.uvo.gov.sk/audio/uvo_podcast_3_novela_kompetencny_ramec_UVO.mp3

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.