Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie č. 2 k 69. výzve na budovanie verejných kanalizácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. mája 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Cieľom usmernenia je najmä:

  1. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
  2. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania podmienok poskytnutia príspevku súvisiacich s vecnou oprávnenosťou a hospodárnosťou výdavkov,
  3. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu v nadväznosti na novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  4. rozšírenie zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu,
  5. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie usmernenia a dokumenty ním dotknuté nájdete TU.

Zdroj: OPK ŽP

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.