Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie k možnosti použitia priameho rokovacieho konania v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V súvislosti s aktuálnou situáciu týkajúcou sa vojenského konfliktu na Ukrajine dávame do pozornosti predchádzajúce usmernenia a materiály úradu, ako aj Európskej komisie, ktoré súviseli tak so situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19, ako aj s tzv. migračnou krízou a týkali sa aj možností použitia priameho rokovacieho konania. 

Rovnako, aj prípad tohto vojenského konfliktu možno považovať za mimoriadne okolnosti, resp. mimoriadnu udalosť, ktorá vytvára primárny predpoklad na použitie postupu podľa § 81 písm. c), 98 ods. 1 písm. c), § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Pri opatreniach prijatých a zrealizovaných v priamej a bezprostrednej príčinnej súvislosti so vzniknutou situáciou, zameraných na odstránenie jej negatívnych dôsledkov (ako napr. humanitárna kríza) možno vo všeobecnosti konštatovať aj naplnenie ďalších predpokladov na použitie predmetného druhu priameho rokovacieho konania (t. j.  časovej tiesne a nepredvídateľnosti zo strany príslušných verejných obstarávateľov). 

Analogicky to platí aj na použitie priameho rokovacieho konania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pravidlách verejného obstarávania v súvislosti so súčasnou azylovou krízou COM/2015/0454 final

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0454

Dokumenty EK k verejnému obstarávaniu v čase šírenia ochorenia COVID 19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1585754511166&uri=CELEX:52020XC0401%2805%29

https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=632

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie