Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO pripravil ďalšie materiály k Veľkej novele

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO Vám prináša sériu vzdelávacích a metodických materiálov k Veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – Zákon č. 395/2021, obsahom ktorej sú všeobecné usmernenia a taktiež infografiky.

Obsahom všeobecných metodických usmernení sú:

  • Finančné limity platné od 31. marca 2022
  • Pravidlá a postupy zadávania civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných verejným obstarávateľom (platné od 31. 03. 2022)
  • Usmernenie pre osoby podľa § 8 zákona– finančné limity, pravidlá a postupy platné od 31.03. 2022.

Všeobecné metodické usmernenia nájdete zverejnené v sekcii Všeobecné metodické usmernenia.

Prvé dve zo série pripravovaných Infografík sa týkajú najdôležitejších zmien, ktoré Veľká novela prináša:

Kompletné zosumarizované vzdelávacie materiály k Veľkej novele nájdete v záložke Veľká novela – zák. č. 395/2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.