Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO spojil sily v boji proti korupcii s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák podpísal dnes 4.4.2022 memorandum o spolupráci s predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzanou Dlugošovou.

„V memorande sme si vytýčili rámec spolupráce našich inštitúcií tak, aby nebola dotknutá ich nezávislosť. Zvlášť v súčasnosti je naša odborná spolupráca v boji proti korupcii kľúčová. Slovensko dostane historický objem peňazí z európskych zdrojov, či už v podobe peňazí z plánu obnovy, alebo z eurofondov. Verejné súťaže sú jedným z hlavných zdrojov pokušenia pri korumpovaní a nekalých praktikách. Ich zamedzeniu majú pomôcť zmeny trestného zákona, ktoré sme iniciovali a ktoré sú v parlamente, prísna a dôsledná dohľadová činnosť nášho úradu navonok, ako aj dovnútra, teda aby bola aj naďalej zaistená nezávislosť úradu pri jeho dohľadovej činnosti. Aj v tom bude nápomocná odborná spolupráca s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Teším sa na spoluprácu našich inštitúcií,“ povedal po podpise memoranda predseda Miroslav Hlivák.

„Pre Úrad na ochranu oznamovateľov je nesmierne dôležité poskytovať oznamovateľom čo najlepší servis a podporu. Po polroku činnosti Úradu sa ukazuje, že najzávažnejšie podozrenia z nekalých praktík a podvodov sa týkajú práve verejných obstarávaní. Preto je pre nás kľúčová spolupráca práve s Úradom pre verejné obstarávanie, s ktorým by sme radi konzultovali konkrétne prípady oznamovateľov. Vzájomné vzdelávanie a zdieľanie skúseností z praxe bude viesť ku kvalitnému posudzovaniu prípadov a tak aj efektívnejšej ochrane oznamovateľov,“ hovorí predsedníčka Zuzana Dlugošová.

Predsedovia oboch inštitúcií podpísali memorandum o spolupráci v sídle Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.