Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO uzavrelo memorandum o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj „úrad“, „ÚVO“) Miroslav Hlivák dnes na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave podpísal Memorandum o spolupráci s rektorom univerzity prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD.

„Akademickú pôdu považujem za kľúčového partnera jednak pre výchovu absolventov, ktorí budú mať vedomosti o téme verejných nákupov, pre posilňovanie odbornosti v činnosti samotného úradu a pre spoluprácu v odborných témach, ktoré prispievajú k posilňovaniu pilierov právneho štátu. Od 31. marca vstúpi do platnosti novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zavádza aj inovatívne prvky posilňujúce právny štát. Ide o profesionalizáciu, posilňovanie nezávislosti úradu a o verejnú politiku otvorenej komunikácie. Považujem ich za dôležité témy aj pre spoluprácu s odbornou autoritou, akou je Ekonomická univerzita v Bratislave. Ďakujem pánovi rektorovi, prof. Ferdinandovi Daňovi za jeho ústretový prístup a vytvorenie priestoru pre odbornú spoluprácu. Verím, že spolupráca inštitúcií posilní verejný záujem, zvýši povedomie o verejných nákupoch a posilní odbornosť pri ochrane verejných zdrojov,“ uviedol po podpise memoranda Miroslav Hlivák.

„Som rád, že sa nám podarilo uzavrieť spoluprácu s Úradom pre verejné obstarávanie. Ekonomická univerzita v Bratislave má podpísané  memorandá o spolupráci s viacerými štátnymi, či verejnými inštitúciami. ÚVO je jednou z tých inštitúcií, ktorých sa ekonomika a financie dotýkajú, preto si myslím, že toto memorandum bude prospešné pre obidve strany. Na univerzite je dostatok pracovníkov, ktorí majú znalosti na to, aby mohli poskytnúť ÚVO napr. poradenské služby, alebo konzultácie k odborným materiálom. Na druhej strane ÚVO môže zabezpečiť nielen pre zamestnancov, ale aj pre našich študentov, ktorí študujú problematiku, do ktorej verejné obstarávanie prináleží, odborné prednášky alebo semináre na vybrané témy, prípadne konzultantov záverečných prác. Ďalšie možnosti vidím tiež v organizovaní spoločných odborných, či vedeckých podujatí.“ povedal rektor univerzity prof. Ferdinand Daňo.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.