Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO Vás pozýva na školenie: Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty na školenie Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy, ktoré sa uskutoční on-line 15.2.2022 od 9:00 hod. Cieľom školenia bude priblížiť základné inštitúty, ktoré zavádza nový zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a rovnako priblížiť možnosti ako vytvoriť zelenú zákazku na nákup ekologických čistiacich prostriedkov.

Školenie bude realizované v rámci Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovenskuktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa a je primárne určené pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty v zmysle ZVO (v súlade s § 7, § 8 a § 9 ZVO).Účasť ostatných záujemcov je podmienená nenaplnením kapacity školenia verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi. Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom ochorenia COVID – 19 bude školenie prebiehať dištančnou formou pomocou funkcionality aplikácie MS Teams.

Školenie je bezplatné, avšak počet účastníkov je limitovaný. Maximálny počet účastníkov je 35. Z každej organizácie je možná účasť max. 2 zamestnancov. Úrad pre verejné obstarávanie si po naplnení kapacity vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie, prípadne ponúknuť záujemcom náhradný termín školenia.

Pozvánku s programom, prihlášku na školenie a ďalšie informácie nájdete TUPrihlášku na školenie je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 10.2.2022. Najneskôr deň pred termínom konania školenia Vám bude zaslaný e-mail s webovým odkazom na MS Teams, kde bude prebiehať školenie.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.