Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva Enviroprojekt 2022 rezortu školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. apríla 2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2022 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom „Enviroprojekt 2022“.

Rozvojový projekt školy musí vychádzať z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na prierezovú tému environmentálna výchova a z vlastného školského vzdelávacieho programu. Oblasťou podpory sú aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy.

Žiadosť sa predkladá online priamo ministerstvu, podľa metodického usmernenia k výzve, spolu s dvomi prílohami (Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet). Opis projektu je súčasťou online formulára.

Na výzvu je vyčlenených 50 000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár TU.

Konečný termín na predloženie žiadosti podľa zverejnených požiadaviek je 10. máj  2022 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 31. mája 2022. V prípade otázok môžete rezort školstva kontaktovať na emailovej adrese enviroprojekt@minedu.sk, do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

Bližšie informácie, termíny a podmienky sú dostupné TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.