Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva Fondu na podporu umenia č.9/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. augusta 2022 - Fond na podporu umenia vyhlásil Výzvu č. 9/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky s termínom na predkladanie žiadostí do 12. septembra 2022.

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

Knižnice

5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza b
 

Múzeá

5.2.2 Akvizícia múzeí
5.2.3 Nové stále expozície – múzeá (výlučne fáza B)
 

Galérie

5.3.2 Akvizícia galérií

5.3.3 Nové stále expozície

Výzva č. 9 / 2022 Fondu na podporu umenia je k dispozícii TU.


Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.