Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na spolufinancovanie schválených projektov programu Nástroj na prepájanie Európy 2014-2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. júla 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na dofinancovanie úspešných projektov, ktoré získali podporu z priamo riadeného programu CEF Telecom. Žiadosť o podporu  je možné poslať do 23. septembra 2021. Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vysoké školy a firmy.

Výzva v objeme 50-tisíc eur je financovaná v zmysle zákona č. 111/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva a schémy podpory digitálnej transformácie Slovenska v režime de minimis. Vyhlásená výzva je určená na podporu projektov, ktoré uspeli v priamo riadenom programe CEF Telekom, ale potrebujú samotnú realizáciu projektu podporiť ešte dodatočným spolufinancovaním.

Prihlásiť sa môžu organizácie aj firmy z radov občianskych združení, nadácií  záujmových združení právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vysoké školy, ale aj  právnické osoby oprávnené na podnikanie. Podmienkou je ich sídlo na území Slovenska.

Jeden projekt je možné podporiť sumou od 10-tisíc do 50-tisíc eur v oblasti digitálnych technológií a digitálnych infraštruktúr.

CEF Telekom (Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020) je jedným z priamo riadených programov EÚ a prostriedky z neho pomáhajú aj pri digitálnej transformácii a budovaní digitálnej infraštruktúry Slovenska.  Ako jeden z kľúčových nástrojov podporuje cezhraničnú spoluprácu medzi verejnými inštitúciami, firmami aj občanmi v oblasti prepájania digitálnych služieb a širokopásmových sietí v európskom priestore jednotného digitálneho trhu. V rámci nástroja CEF Telekom je na roky 2014-2020 vyčlenených 1,05 miliardy eur.

Žiadosť o podporu je možné poslať do 23. septembra 2021. Presné podmienky výzvy a ďalšie informácie nájdete na stránke www.challenge.gov.sk.

Zdroj: mirri.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie