Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. septembra 2021 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlásil výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Výzva je vyhlásená od 21. septembra 2021 12:00 h do 30. septembra 2021 12:00 h.

Cieľom Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) je rozšíriť počet používateľov modelu CAF v Slovenskej republike a celkovo zvýšiť úroveň zavádzania nástrojov manažérstva kvality naprieč celou verejnou správou.
Okrem zavedenia systému manažérstva kvality v 19 partnerských organizáciách národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy poskytneme v rokoch 2021-2022 ďalšej organizácii verejnej správy poradenstvo, konzultácie, vzdelávanie a posudzovanie podľa modelu CAF v celkovom rozsahu 169 hodín. Táto výzva na zapojenie sa do národného projektu je určená pre organizácie verejnej správy. Cieľom je poskytnutie podpory organizácii počas celého procesu implementácie modelu CAF, ktoré je zakončené získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, platného 2 roky.
Ako sa zapojiť:

Organizácia verejnej správy sa môže zapojiť do projektu zaslaním listu štatutára na predsedu ÚNMS SR, v ktorom vyjadrí záväzné rozhodnutie o implementácii modelu CAF vo svojej organizácii s využitím podpory ÚNMS SR. List treba poslať v elektronickej podobe vo forme scanu na adresu kvalita@normoff.gov.sk a originál listu zároveň poslať poštou v papierovej podobe na adresu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Odbor kvality a projektového riadenia, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava.

Poskytnutie podpory pri implementácii modelu CAF je v rámci tejto výzvy limitované na 1 organizáciu, pričom úspešnou organizáciou bude tá, ktorá pošle svoje záväzné rozhodnutie ako prvá. Po ukončení výzvy bude všetkým organizáciám, ktoré vyjadria záujem o podporu pri implementácii modelu CAF, zaslané vyrozumenie o zaradení, resp. nezaradení organizácie do národného projektu, pričom všetky organizácie budú zaradené do zásobníka záujemcov o implementáciu modelu CAF.
Výzva je vyhlásená od 21. septembra 2021 12:00 h do 30. septembra 2021 12:00 h.

Základné informácie o národnom projekte Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy sa dočítate TU 

Zdroj: unms.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.