Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. februára 2022 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 4. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 s dátumom uzavretia 21.03.2022. Zároveň žiadateľom oznamuje, že k uvedenému dátumu bude výzva uzavretá.

Výzva je zameraná na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením. Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie riešenia pre aktívne začlenenie osôb z cieľovej skupiny do spoločnosti.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné TU.

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.