Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva rezortu školstva Zdravie a bezpečnosť v školách 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -  7. septembra 2021 – Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021 s termínom na predloženie žiadosti do 10. septembra 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2021 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2021“ vo výške 25 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou zamerania sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára s prílohami (Opis projektu, Rozpis rozpočtu projektu a Súhlas zriaďovateľa).

Na výzvu bolo vyčlenených 25 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 5 000,- Eur pre projekt s celoslovenskou pôsobnosťou a 3 000,- Eur pre projekt s regionálnou pôsobnosťou. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl.

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://zdravieabezpecnost2021.iedu.skKonečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 10. 09. 2021 do 23:59 hod.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať a vopred vyplniť priložené podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese zdravieabezpecnost@minedu.sk.

Výzva – Zdravie a bezpečnosť v školách 2021

Bližšie informácie TU 

Zdroj: minedu.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.