Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Webinár: Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. 6. 2021 vstupuje do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  Príručka predstavuje metodiku pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov financovaných z eurofondov (EŠIF). Je primárne určená žiadateľom o granty a dotácie a prijímateľom, t.j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP.

Príručka zakotvuje jednotné pravidlá pre postupy verejných obstarávaní na eurofondové zákazky. Okrem obsahu a priebehu verejného obstarávania určuje aj jednotné pravidlá pre posudzovania možného kartelového konania v eurofondových verejných obstarávaniach. Mestá a obce, podnikatelia ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o eurofondy by mali byť s novými pravidlami oboznámení. O tejto téme vám už v stredu 16. júna, povie viac JUDr. Juraj Tkáč, expert na verejné obstarávanie.

Témy webinára:

  • Nové pravidlá pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
  • Možnosť/povinnosť ex ante kontroly, kontrola dodatkov, kontrola zákaziek cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou
  • Kontrola objednávok z rámcových zmlúv, lehoty na výkon kontrol
  • Konflikt záujmov
  • Kontrola súťažných podkladov, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk
  • Kontrola priebehu verejného obstarávaní a kontrola kartelového konania

Lektor:

  • JUDr. Juraj Tkáč – je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku. Okrem toho je spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

Kedy a kde?

  • V stredu, 16. júna 2021
  • Čas: 9:00 – 13:00 (webinár bude rozdelených do 2 blokov s jednou 20 minútovou prestávkou)

Za koľko?

  • Cena webinára: 69,90 € s DPH (58,25 € bez DPH)


Zdroj: 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.