Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Workshop o agilnom verejnom obstarávaní – inventarizačná správa o obstarávaní IKT na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v spolupráci so zástupcami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zrealizoval 18. mája 2021 workshop k prebiehajúcemu projektu „Agilné verejné obstarávanie“, ktorý je financovaný z fondov európskeho programu na podporu štrukturálnych reforiem. Program je dopytovo orientovaný a nevyžaduje spolufinancovanie zo strany členských a partnerských štátov Európskej únie.

Projekt realizovaný v spolupráci s úradom je zameraný na mapovanie zákaziek verejného obstarávania v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, implementáciu príkladov dobrej praxe zo zahraničia a verejných politík zaoberajúcich sa danou témou a v neposlednom rade snahu pomôcť verejným obstarávateľom a obstarávateľom pri správnom nastavení tohto typu súťaží.

Okrem expertov zo štátnych zahraničných inštitúcií, ktorí sa venujú problematike IKT zákaziek – Warren Smith, riaditeľ Vládneho oddelenia pre digitálny trh vo Veľkej Británii a Felix Zimmermann, riaditeľ Centrálneho úradu pre obstarávanie IKT v Nemecku, na workshope v tomto významnom medzinárodnom projekte prednášal aj riaditeľ odboru stálych pracovísk úradu – Tomáš Bučko. Workshopu sa zúčastnila aj zástupkyňa Generálneho riaditeľstva pre reformy z Európskej komisie – Alessandra Budello.

„Som vďačný, že odbor stálych pracovísk úradu spolupracuje s OECD na zlepšovaní podmienok v oblasti nákupov informačno-komunikačných technológií. Agilné verejné obstarávanie prináša iný pohľad na verejné súťaže, najmä s dôrazom na flexibilnejší prístup vo verejných nákupoch  a aplikáciu metód z príkladov dobrej praxe zo zahraničia, s ktorými má OECD mnoho skúseností“,dodal riaditeľ odboru stálych pracovísk úradu, Tomáš Bučko.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.