Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

2. kolo dopytovej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 25. novembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Zameraná je na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy.

Dopytová výzva vyhlásená z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre organizácie štátnej správy, obce, vyššie územné celky, ale aj inštitúcie, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komory a akademickú obec.

Aktuálne je spustené druhé hodnotiace kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 9 347 822,27 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Dopytová výzva podporí projekty zamerané na dátovú integráciu na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov, sprístupnenie údajov na analytické účely, ale aj na automatizovanú tvorbu a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov).

Podpora je určená pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka, pričom na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc eur.

Viac informácií nájdete TU.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie