Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktualizované príručky OP KŽP

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. apríla 2021 -  Dávame Vám do pozornosti aktualizované príručky pre prijímateľa SO – SAŽP a k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.1, účinnú od 01.04.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie metodických usmernení RO a skúseností z praxe.

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 7.1, účinnú od 01.04.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na usmernenie CKO a úprav vychádzajúcich z praktických skúseností.

Zdroj: op-kzp.sk

Spracované podľa internetovej sttránky Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.