Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktuálna právna úprava ohrozuje systém obstarávania a podporuje odliv odborných kapacít zo systému

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zvyšovanie excelentnosti verejného obstarávania prostredníctvom vzdelávania verejných obstarávateľov je vhodný spôsob, ako znížiť počet nedostatkov a porušení v rámci procesu zadávania zákazky a zároveň zlepšiť postoj verejnosti k problematike verejných nákupov. Dôvera verejnosti v odbornosť posilňuje kredibilitu celého systému verejného obstarávania. Aktuálna právna úprava má ambíciu kontrolovať a zabezpečovať odbornú úroveň obstarávateľov prostredníctvom systému takzvaných odborných garantov.

Odborným garantom sa v súčasnosti môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukáže odbornú prax prostredníctvom realizovaných zákaziek alebo úspešne vykoná skúšku na úrade. Odborná skúška by mala byť zameraná nielen na elementárny prehľad v rámci relevantnej právnej úpravy, ale primárne by mala klásť dôraz na overenie „reálnych schopností“ žiadateľa zameraných na analytické schopnosti, prácu s judikatúrou a podobne. Realizovať sa má napríklad prostredníctvom prípadových štúdií.

Úrad odhaduje, že v súčasnosti realizuje v Slovenskej republike verejné obstarávanie približne 10 až 15 tisíc osôb. K dnešnému dňu (10. 3. 2023) je v zozname odborných garantov zapísaných len 50 fyzických osôb a 3 právnické osoby. Nepomer medzi potrebami a reálnou dostupnosťou je absolútne zásadný a môže od budúceho roka ohroziť fungovanie celého systému verejného obstarávania.

Napriek skutočnosti, že Úrad pre verejné obstarávanie nemá legislatívnu právomoc, aktívne komunikuje o rizikách aktuálneho stavu. Vážime si, že spolupráca s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým je profesionálna. Oceňujeme, že pán vicepremiér sa stotožňuje s názorom predsedu ÚVO Petra Kuboviča a podporuje zmenu modelu profesionalizácie. Zároveň preto plne podporujeme a vítame snahu poslancov zmeniť model profesionalizácie z povinného na dobrovoľný. Predseda ÚVO Peter Kubovič v tejto súvislosti uviedol:  „Nedostatok času na realizáciu celého procesu, absencia národnej stratégie pre rozvoj verejného obstarávania a nekomplexný systém vzdelávania sú výzvy, ktoré pred nami stoja. Snaha zvyšovať odbornú zdatnosť verejných obstarávateľov cez hrozbu trestania, či zákazu výkonu obstarávania a systém povinných skúšok nie je správna cesta. Preto verím, že plénum Národnej rady Slovenskej republiky podporí naprieč politickým spektrom novelu zákona o verejnom obstarávaní a umožní dobrovoľný systém profesionalizácie.“

„Systém povinnej profesionalizácie som kritizoval už v rámci svojej kandidatúry na post predsedu. Takmer celá Európska únia funguje na princípe vytvorenia národnej stratégie a z nej realizovaného vzdelávania verejných obstarávateľov. Chcem, aby úrad pod mojím vedením bol partnerom, ktorý prináša nové poznatky a inšpiruje dobrými príkladmi zo zahraničia, nie strašiakom, ktorý ohrozuje fungovanie systému a znechucuje prácu. Systém potrebujeme stabilizovať a nastaviť jeho fungovanie a zlepšovanie na úrovni národnej stratégie. Nevymýšľajme pokusy, realizujme fungujúce príklady z krajín západnej Európy,“ doplnil Kubovič.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie