Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k problematike mimoriadne nízkej ponuky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu rozhodnutím č. 6965-9000/2023 zo dňa 29. 04. 2023 zmenil právoplatné rozhodnutie úradu č. 4823-6000/2023-OD, 4834-6000/2023-OD zo dňa 06. 03. 2023 tak, že námietky navrhovateľa smerujúce proti výsledku vyhodnotenia ponúk zamietol.

Rozhodnutie bolo vydané vo veci zákazky na predmet „Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky“ a venuje sa problematike korigovania predpokladanej hodnoty zákazky v priebehu verejného obstarávania na účely posúdenia mimoriadne nízkej ponuky. V tejto súvislosti rozhodnutie v odôvodnení ozrejmuje niektoré aspekty inštitútu predpokladanej hodnoty zákazky v kontexte hodnotenia mimoriadne nízkej ponuky.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.