Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2022

V čom sa najčastejšie porušuje zákon? Ďalšia Analýza a metodika najčastejších porušení zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“) a zameral sa na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri apl...

Zmena v elektronickej komunikácii – upozornenie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V súvislosti s „veľkou“ novelou zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 395/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a ...

Rozhodnutia úradu budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák rozšíril tím členov osobitnej komisie úradu, ktorí budú odborne posudzovať prvostupňové rozhodnutia ÚVO. Informovala o tom riad...

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 24. júla 2022 (nedeľa) 8:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Všeobecné metodické usmernenie č. 7- 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Usmernenie úradu k zákazkám financovaným z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad dáva do pozornosti nové usmernenie týkajúce sa zákaziek financovaných z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 17. júla 2022 (nedeľa) 8:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny Júl a August 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy „Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO)“, „Základy verej...

Informácia o implementácii EŠIF k 31. máju 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 6. júla 2022 -  Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,65 mld. eur) je k 31.5.2022 čerpanie zdrojov vo výške 8,77 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 52,69 %.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.