Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zmena v elektronickej komunikácii – upozornenie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V súvislosti s „veľkou“ novelou zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 395/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú od 1. augusta 2022 povinní na komunikáciu vo verejnom obstarávaní používať len tie elektronické prostriedky, ktoré sú zapísané v Zozname elektronických prostriedkov vedenom úradom. Uvedené platí pre verejné obstarávania, v ktorých sa príslušné oznámenie alebo výzva zašlú na uverejnenie od 1. augusta 2022 alebo ktoré sa preukázateľne začnú od 1. augusta 2022, pokiaľ sa v nich nevyžaduje zverejnenie oznámenia alebo výzvy.

Postup zadávania zákazky, resp. koncesie, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. júla 2022 a postup zadávania zákazky preukázateľné začatý do 31. júla 2022, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 31. júla 2022 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.