Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Čerpanie eurofondov k 30.4.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2021 – Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 -2020  (13783,36 mil.  EUR) boli k 30.04.2021 schválené prostriedky vo výške 5931,79 mil. EUR (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 43,04% (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

K  31.12.2021sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1677,20 mil.  EUR. Na základe stavu deklarovaných  výdavkov  k 30.04.2021 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 802,64 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2021 je k 30.04.2021 splnený pre 3 operačné programy: OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT  III. V apríli 2021 bolo na EK deklarovaných 594,6 mil. EUR (4,31% z celkovej alokácie na PO 2014 –2020), čo predstavuje doposiaľ najvyššiu sumu deklarovanú EK v jednom mesiaci za PO 2014-2020 za prostriedky EŠIF(bez PRV).

Viac informácií sa dočítate TU.

Zdroj: mfsr.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.