Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti pokračuje

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 17. novembra 2021 – Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti štátnych inštitúcií, VÚC a miest pokračuje tretím hodnotiacim kolom.

Výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je v celkovej alokácii 5 miliónov eur.  V rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy predpokladáme vyčerpanie celkovej alokácie, čo bude zároveň súvisieť s možným uzatvorením výzvy.

Žiadatelia môžu získať eurofondové zdroje na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo svojich inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako je však výzva určená aj pre tie inštitúcie, ktoré sa snažia o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Podporené projekty môžu byť zamerané na dva typy aktivít:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ITVS,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Dopytová výzva je určená pre organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie), subjekty verejnej správy, vyššie územné celky a obce so štatútom mesta  mimo bratislavského kraja. V prípade ostatných subjektov verejnej správy, vyšších územných celkov a miest je potrebná približne päťpercentná miera spolufinancovania.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné zaslať do 10. januára 2022 alebo do uzatvorenia 3. hodnotiaceho kola výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete TU.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.