Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dotácia rezortu školstva na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 31. 05. 2021.

Cieľom je inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Jej cieľom je podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa  žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom výzvy je zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Výzva bude realizovaná v základných a stredných školách. Finančné prostriedky, ktoré získajú školy, môžu použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.

Oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ:

  • základnej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť škôl a školských zariadení“),
  • strednej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení,
  • spojenej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 31. 05. 2021.

Žiadosti budú vyhodnocované priebežne podľa dátumu doručenia.

Všetky ďalšie informácie nájdete TU.

Zdroj: minedu.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.