Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dotácie na školské jedálne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 20. október 2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zverejnilo oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

V tejto výzve je oprávneným žiadateľom zriaďovateľ:

  • verejnej základnej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky („ďalej len siete škôl a školských zariadení“),
  • verejnej základnej školy s materskou školou, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení,
  • verejnej strednej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení,
  • verejnej spojenej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení.

Oznámenie, žiadosť, vzor vyplnenej žiadosti a prílohy nájdete na

https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-strednych-skolach-20-10-2020/

V zmysle oznámenia je deadline 3.11.2020.  Žiadať sa dajú len kapitálky a celková suma na jednu jedáleň je 1701 – 5000 Eur.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.