Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Environmentálnym záťažiam v regiónoch pomôžu nové eurofondy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. augusta 2021 - Na environmentálne záťaže pôjde z nových eurofondov 294 miliónov eur. S predstaviteľmi samospráv v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou o tom hovorila vicepremiérka. Ako pri riešení týchto problémov môžu pomôcť eurofondy.

Ministerka regionálneho rozvoja tiež navštívila skládku toxického odpadu z bývalej chemickej továrne v meste Strážske. Na odstránenie tejto enviro záťaže vláda predbežne vyčlenila 500-tisíc eur. V prvej fáze sa obstará potrebná technika a spevnia príjazdové cesty, až potom bude možné odviezť sudy a bezpečne ich uskladniť. Na sanácii enviro záťaže sa podieľajú rezorty vnútra, životného prostredia a pôdohospodárstva.

PCB látky sa používali ako izolačné kvapaliny v kondenzátoroch  transformátoroch, do roku 1984 ich bolo v Chemku vyrobených 21 500 ton a pri výrobe vznikli tisícky ton ďalšieho odpadu. Tieto nebezpečné toxíny sa dostali časom do pôdy a podzemných aj povrchových vôd. Pre ich vysokú koncentráciu, ktorá niekde až niekoľko stonásobne prekračuje povolené limity, je zákaz konzumácie rýb zo Zemplínskej šíravy. Z hospodárskych zvierat, hydiny a vajec z domácich chovov sa PCB látky dostávajú do ľudského organizmu, čo má výrazný negatívny dopad na zdravie obyvateľstva.

Podľa regionálneho Úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach dlhodobé pôsobenie PCB látok vplýva na zvýšený výskyt poškodenia štítnej žľazy, výskyt nádorových ochorení, poruchy metabolizmu ako napr. cukrovka 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia a poruchy plodnosti u mužov a žien. U detskej populácie bol zaznamenaný zvýšený výskyt poškodenia sluchu,  poškodenie zubnej skloviny, poškodenie imunitného systému, vývojové poruchy plodu, neurologické poruchy, poruchy správania (napr. ADHD) a nižšia pôrodná hmotnosť.

Podľa ministerky rezortu regionálneho rozvoja je neodpustiteľné, že na Slovensku máme nejaký trojuholník smrti, ako túto oblasť niekedy nazývajú médiá. Ľudia majú právo na zdravý život v zdravej krajine a my im v tom musíme pomôcť. Riešenie enviromentálnych záťaží musí byť pre Slovensko prioritou. Z nových eurofondov, ktoré dostaneme na roky 2021 – 2027, pre túto oblasť navrhli podporu vo výške 294 miliónov eur.

Rezort informoval tiež zástupcov samospráv o možnosti pomoci pri asanácii skládky v Strážskom zo štátnej dotácie regionálneho rozvoja

Primátori a starostovia sa na stretnutí s ministerkou zaujímali tiež o možnosti podpory rozvoja regiónu z eurofondov. Jednou z tém bola cyklodoprava.

Práve na podporu nemotorovej dopravy a najmä cyklodopravy bude určená nasledujúca výzva z regionálneho programu IROP, ktorú vyhlásime v priebehu niekoľkých týždňov. Zo sumy vyše 46 miliónov eur podporí rezort nielen budovanie a obnovu cyklotrás v regiónoch, ale tiež budovanie parkovísk pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre e-biky či zdieľané bicykle. Cieľom je, aby sa z cyklodopravy, ktorú dnes väčšina ľudí vníma iba ako voľnočasovú aktivitu, stala, tam kde je to možné, funkčná alternatíva v individuálnej automobilovej doprave. Preto do podpory cyklodopravy bude rezort investovať výrazne aj v nasledujúcich rokoch. Z novej výzvy IROP sa budú okrem cyklodopravy financovať aj informačné systémy pre verejnú hromadnú dopravu, modernizácia vozidlového autobusového parku, či budovanie zelene v mestách.

Z regionálneho operačného programu, ktorý je v gescii ministerstva regionálneho rozvoja, budú v najbližších týždňoch tiež vyhlásené ďalšie výzvy. Takmer 54 miliónov eur pôjde na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ktoré pre regióny životne dôležité, lebo ich denne využívajú ľudia cestujúci z obcí za prácou, do školy či k lekárovi. Ďalšia výzva z IROP bude určená na podporu sociálnych služieb aj modernizáciu výučby na stredných odborných školách. Regiónom chce tiež rezort pomôcť s prípravami na nové eurofondové obdobie, v ktorom Slovensko dostane 13 miliárd eur. Aby sa mohli začať čerpať peniaze hneď, potrebujeme mať pripravené kvalitné projekty. Práve na predprojektovú prípravu bude určená výzva za vyše 35 miliónov eur.

Z operačného Programu IROP bolo v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou doteraz podporených 104 projektov v celkovej sume vyše 66 miliónov eur. Eurofondy smerovali najmä na budovanie a obnovu ciest, verejnej dopravy, rekonštrukciu a modernizáciu materských, základných a stredných škôl a tiež do zvyšovanie kvality vzdelávania.

V jednotlivých okresoch boli z eurofondov doteraz podporené projekty v nasledujúcich hodnotách:

Vranov nad Topľou: 248 miliónov eur

Humenné: 100 miliónov eur

Michalovce: 156 miliónov eur

Zdroj: mirri.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie