Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Eurofondy na roky 2014 až 2020 k 21. júlu Slovensko čerpalo na 74,51 %

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 26. júla 2023 - Eurofondy na programové obdobie 2014 až 2020 sa v SR k 21. júlu čerpali na 74,51 %.

Vyplýva to z materiálu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 30. júnu 2023 a implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý v stredu schválila vláda. V súvislosti s aktuálnymi informáciami majú ministri prijať v najbližších týždňoch viaceré opatrenia na zrýchlenie čerpania eurofondov.

„Z celkovej alokácie 14,50 miliardy eur je k 30. júnu 2023 vyčerpaných 10,67 miliardy eur a zostáva vyčerpať ešte 3,83 miliardy eur. V júni tohto roku sa zaznamenal nárast kontrahovania o 335,61 milióna eur a čerpania o 458,47 milióna eur (zo 70,41 % na 73,58 %). Od 1. júla do 21. júla 2023 sa evidoval nárast čerpania o 134,26 milióna eur, a to zo 73,58 % na 74,51 %," uvádza sa v materiáli z dielne podpredsedníčky vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívie Vašákovej a z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Rezorty poznamenali, že fondy EÚ sa v programovom období na roky 2014 až 2020 implementujú prostredníctvom 11 operačných programov, pričom za implementáciu každého operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán. Informácia pre vládu je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka (PRV), ktorý je možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31. decembra 2025.

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie EŠIF, ktorý je na úrovni 104,71 %, je podľa MIRRI kľúčové, aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023. Efektívne čerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov neprepadli.

„Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na certifikačný orgán Ministerstva financií SR," dodali v materiáli jeho predkladatelia.

Zdroj: TASR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.