Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Európska inovačná rada spúšťa program strategického obstarávania inovácií "SPIN4EIC"

Kategória: Aktuality

Európska inovačná rada (EIC) ohlásila spustenie nového programu strategického obstarávania inovácií SPIN4EIC. Tento program bol oficiálne zahájený dňa 22. februára 2024 a je zameraný na podporu inovácií v rámci Európy prostredníctvom verejného obstarávania.

SPIN4EIC vznikol s cieľom podporiť inovatívne projekty, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju, zlepšujú kvalitu života občanov a posilňujú konkurencieschopnosť európskych podnikov. Jednou z hlavných priorít tohto programu je podpora malých a stredných podnikov (MSP) a startupov, ktoré majú potenciál zmeniť trh a prispieť k dynamike európskeho hospodárstva.

Program poskytuje pomoc prostredníctvom akadémií inovačného obstarávania, zabezpečenia a organizácie podujatí, na ktorých sa stretávajú kľúčoví inovátori a nákupcovia nielen z Európy, ale aj z celého sveta.

Komunitu SPIN4EIC na platforme EIC tvoria dve rôzne skupiny - verejní obstarávatelia a súkromní kupujúci, ktorí sú rozdelení do piatich tematických okruhov:

  • poľnohospodárstvo, potraviny a nápoje,
  • stavebníctvo, infraštruktúra a výroba,
  • digitálna transformácia,
  • energetika, voda, životné prostredie, udržateľnosť a mobilita,
  • zdravie a vedy o živej prírode.

Tieto skupiny ponúknu nákupcom podporu pri začatí a propagácii ich výziev a príjemcom EIC prístup k najnovším príležitostiam, ktoré sa týkajú príslušných oblastí ich záujmu.

Pre ďalšie informácie o programe SPIN4EIC a podmienkach aktívnej účasti navštívte oficiálne webové sídlo: https://eic.eismea.eu/community/eic-bas-offer/eic-procurement-programme/a-spin4eic-strategic-innovation-procurement-programme.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.