Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Fond na podporu umenia zverejnil prvú výzvu na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 30. septembra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Uzávierka predkladania žiadostí 18.10.2021.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 27.09.2021 do 18.10.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.

Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Výzva č.1/20211 Fondu na podporu umenia

Zdroj: fpu.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.