Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Granty EHP a Nórska: Čo všetko sa implementovalo z grantov v roku 2020 v Európe

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 – Prispievateľské štáty pripravili Status report 2020, v ktorej sa môžete dozvedieť viac o implementácii  Grantoch EHP a Nórska v celoeurópskom kontexte.

Granty EHP a Nórska predstavujú záväzok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska podporovať udržateľnejší a inkluzívnejší rast v Európe, podporovať bilaterálnu spoluprácu a riešiť spoločné výzvy. Programové obdobie 2014 - 2021 predstavuje doposiaľ najambicióznejšie úsilie štátov EHP / EZVO, ktoré vyústilo do celkového rozpočtu 2,8 miliárd EUR určeného na posilnenie bilateriálnych vzťahov a zníženie sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe.

Granty sa udeľujú prostredníctvom programov, ktoré odrážajú priority Európskej únie. Každý prijímateľský štát má niekoľko programov, ktoré sa zameriavajú na najdôležitejšie témy v rôznych oblastiach.

Granty EHP financujú spoločne všetky tri prispievateľské štáty - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Prispievateľské štáty prispievajú podľa svojho HDP. Nórsko poskytuje približne 94,4%, Island 4,2% a Lichtenštajnsko 1,3%. Počas obdobia financovania 2014 - 21 dosahujú granty EHP 1,5 miliardy EUR. Ministerstvá zahraničných vecí týchto troch krajín tvoria Výbor pre finančný mechanizmus, rozhodovací orgán pre granty EHP.

Status report 2020

Zdroj: eegrants.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.