Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Granty EHP a Nórska: Ďalšia výzva v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 17. augusta 2021 - Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete z programu Domáce a rodovo podmienené násilie.

Cieľom v poradí tretej výzvy DGV03 programu Domáce a rodovo podmienené násilie je zlepšenie kvality služieb poskytovaných existujúcimi bezpečnými ženskými domami a poradenskými centrami, ktoré nespĺňajú Európske štandardy. Podporuje sa tiež založenie nového centra alebo bezpečného ženského domu za predpokladu, že žiadateľ už prevádzkuje iný bezpečný ženský dom alebo poradenské centrum spĺňajúce Európske štandardy. Vo všetkých podporovaných projektoch sa vyžaduje zlepšenie špecifických služieb pre detské obete poskytovaných bezpečnými ženskými domami a poradenskými centrami.

Zlepšiť situáciu v tejto oblasti na Slovensku je cieľom vyhlásenej otvorenej výzvy na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete. Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora budovania a rozširovania existujúcej siete poskytovateľov sociálnych služieb – bezpečných ženských domov a poradenských centier pre obete domáceho a rodového násilia, vrátane špecifických služieb pre detské obete. Z prostriedkov Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR sú na výzvu, ktorú spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyčlenené 2 milióny eur. O granty sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia do 02. novembra 2021.

Subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy DGV03 zameranej na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete, môžu na vytvorenie a rozvoj partnerstva v oblasti služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, podať žiadosť o príspevok v rámci vyhlásenej výzvy DGVBF03 pre bilaterálne vzťahy, ktorú správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 16. augusta 2021. Účelom Výzvy DGVBF03 je vytvoriť veľmi flexibilné a jednoduché nástroje pre uľahčenie návštev a stretnutí slovenských žiadateľov s ich potenciálnymi partnermi z Nórska.

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV03)

Zdroj: eeagrants.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.