Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Granty EHP a Nórska: Výzva v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. júla 2021 – Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil výzvu pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF02) - Podpora intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. Termín uzatvorenia výzvy je 6. augusta 2021.

Účelom výzvy je vytvorenie veľmi flexibilných a jednoduchých nástrojov pre uľahčenie návštev a stretnutí slovenských žiadateľov s ich potenciálnymi partnermi z Nórska za účelom spoločnej prípravy žiadosti o projekt pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výzvy DGV02 - Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. 

Výzva DGVBF02 

Zdroj: eegrants.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.