Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informácia o čerpaní eurofondov k 31.5.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -15. júna 2021 - Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na  programové obdobie 2014 –2020   (15,34 mld. EUR) čerpanie na národnej úrovni 7,07 mld. EUR, čo predstavuje 46,07% z celkovej alokácie k 31.5.2021. Najlepšie čerpanie má OP Technická pomoc, OP Ľudské zdroje a Program rozvoja vidieka. Najslabšie čerpanie je v OP Rybné hospodárstva, Interreg SK-AT a IROP-e.

Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF) na  programové obdobie 2014 –2020   (15,34 mld. EUR) sprístupnili  riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych  žiadateľov nenávratného  finančného  príspevku ku dňu 31.05.2021 finančné prostriedky vo výške 19,72 mld.  EUR, čo predstavuje 128,84% z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Ku dňu 31.05.2021 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 –2020 kontrahované prostriedky v hodnote 12,96 mld. EUR, čo predstavuje 84,48%z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Ku dňu 31.05.2021dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 7,07 mld. EUR, čo predstavuje 46,07 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Bližšie informácie TU.

Zdroj: partnerskadohoda.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie