Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

IROP: Aktualizácia výzvy na podporu kultúrnych inštitúcií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava  15. októbra 2021 – Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7  informuje o aktualizácii  č. 1 Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 11.11.2021 na nový termín 25.11.2021.

Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU.

Výzva IROP-PO7-SC77-2021-75 – aktualizácia 1

 

Kompletnú výzvu v znení aktualizácie č. 1 so všetkými potrebnými prílohami nájdete TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.