Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

IS EVO aj po 3 rokoch s prívlastkom najpoužívanejší

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

„Od spustenia modernizovaného informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO) do ostrej prevádzky uplynuli už 3 roky a môžeme smelo povedať, že jeho modernizácia mala význam. Za tento čas bolo vykonaných viacero drobných, ale aj väčších úprav v prospech jeho používateľov,“ povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

ÚVO zrealizoval množstvo školení pre verejných obstarávateľov, z ktorých najväčšie boli pre Žilinský samosprávny kraj (za 12 dní 365 účastníkov) a Trenčiansky samosprávny kraj (za 5 dní 165 účastníkov). „Za posledný rok v IS EVO mali najväčší progres v počte vyhlásených zákaziek vo vestníku zákazky s nízkou hodnotou, ktorých podiel v našom systéme narástol zo 6,65 % na 11,44 %. Systém EVO má v súčasnosti 45,4 percentný podiel na trhu z celkového počtu 14 informačných systémov, ktoré úrad eviduje. Pre porovnanie, druhý najpoužívanejší systém má 23 percentný podiel na trhu. Prvých 5 najpožívanejších informačných systémov zastrešuje až 90 % všetkých zákaziek, ktoré sa zverejňujú vo vestníku verejného obstarávania,“ vysvetľuje vedúci oddelenia EVO Martin Hoffmann.

Úrad pracuje na ešte jednej veľmi dôležitej funkcionalite systému. „Ešte v tomto roku chceme dopracovať a nasadiť do produkčnej prevádzky novú funkcionalitu, ktorá umožní verejným obstarávateľom a kontrolným orgánom si stiahnuť pomocou jedného tlačidla všetku dokumentáciu, ktorá je obsiahnutá v zákazke realizovanej cez štátny systém EVO. Ide napríklad o komunikáciu z prípravných trhových konzultácií, z vysvetľovania súťažných podkladov, revíznych postupov, ponuky, vysvetľovania ponúk, komunikačného modulu, či elektronickej aukcie,“ dodal Martin Hoffmann, ktorý má dozor nad modernizáciou systému EVO.

Úrad a jeho oddelenie EVO za 3 roky vyriešilo v prospech používateľov takmer 9300 požiadaviek.

V tomto PDF sú vybrané ukazovatele k modernizovanému systému EVO ver. 18.0 za obdobie od 19.10.2018 do 15.10.2021.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.