Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Apríl 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy „Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou“, „Základy verejného obstarávania pre podnikateľov“, „Najčastejšie porušenia vo verejnom obstarávaní“ a iné. Aj týmito aktivitami sa stále pracoviská snažia pokračovať v podpore profesionalizácie vo verejnom obstarávaní v regiónoch, v ktorých pôsobia.

Termíny jednotlivých kurzov:

Kancelária prvého kontaktu pre Bratislavský kraj (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/kancelaria-prveho-kontaktu-pre-bratislavsky-kraj-25987 )

Základy verejného obstarávania pre podnikateľov:

26.04.2023 - streda - online

 

Stále pracovisko Banská Bystrica (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-banska-bystrica-17226 )

Najčastejšie porušenia vo verejnom obstarávaní:

18.04.2023 - utorok - prezenčne

Základy verejného obstarávania a zákazka s nízkou hodnotou:

25.04.2023 - utorok - prezenčne

 

Stále pracovisko Trenčín (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-trencin-18202/ )

Individuálne školenia pre RC MIRRI SR Trenčín:

05.04.2023 - streda - prezenčne

19.04.2023 - streda - prezenčne

 

Stále pracovisko Trnava (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-trnava-18203 )

Možnosti dodatkovania zmluvy podľa § 18:

13.04.2023 - štvrtok - v spolupráci s RC MIRRI SR Nitra a SP Nitra - prezenčne

Rozdelenie predmetu zákazky:

26.04.2023 - streda - v spolupráci s RC MIRRI SR Nitra a SP Nitra – prezenčne

 

Stále pracovisko Žilina (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-zilina-18204 )
 
Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou v systéme EVO; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO):

04.04.2023 - utorok - v spolupráci s RC MIRRI SR Žilina - prezenčne

Dynamický nákupný systém:

13.04.2023 - štvrtok - v spolupráci s RC MIRRI SR Žilina - prezenčne

Elektronická platforma - praktická ukážka zákaziek s nízkou hodnotou v systéme EVO:

20.04.2023 - štvrtok - prezenčne

Konflikt záujmov:

27.04.2023 - štvrtok - v spolupráci s RC MIRRI SR Žilina - prezenčne

 

Stále pracovisko Nitra (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-nitra-18200 )

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní:

05.04.2023 - streda - online

Možnosti dodatkovania zmluvy podľa § 18:

13.04.2023 - štvrtok - v spolupráci s RC MIRRI SR Nitra a SP Trnava - prezenčne

Zákazka s nízkou hodnotou:

20.04.2023 - štvrtok - online

Rozdelenie predmetu zákazky:

26.04.2023 - streda - v spolupráci s RC MIRRI SR Nitra a SP Trnava - prezenčne

 

Stále pracovisko Prešov (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-presov-18201 )

Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou:

04.04.2023 - utorok - v spolupráci so SP Košice - online

13.04.2023 - štvrtok - v spolupráci so SP Košice - prezenčne 

 

Stále pracovisko Košice (registrácia na školenia: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-kosice-18199 )

Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou:

04.04.2023 - utorok - v spolupráci so SP Prešov - online

13.04.2023 - štvrtok - v spolupráci so SP Prešov - prezenčne 

 

Pre získanie podrobnejších informácií o týchto kurzoch je potrebné kontaktovať príslušné stále pracovisko. Kontakty na stále pracoviská nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/odbor-stalych-pracovisk

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.