Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Končí lehota na predloženie nového typu súhrnnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Upozornenie na uplynutie lehoty na predkladanie nového typu súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel a vybraných služieb povinne zabezpečovaných ekologickými vozidlami

Vzhľadom na to, že sa blíži koniec januára, dovoľujeme si opätovne upozorniť verejných obstarávateľov a obstarávateľov na povinnosť zaslať Úradu pre verejné obstarávanie vyplnenú súhrnnú správu o zmluvách na ekologické vozidlá do 30.1.2022, ktoré uzatvorili za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, tzn. od 2.8.2021 – 31.12.2021. Nový typ súhrnnej správy o zmluvách na ekologické vozidlá nájdete na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie spolu s príručkou na vypĺňanie súhrnných správ (pdf, 1,1 MB).

Povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa zákona č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy na zaslanie súhrnnej správy sa vzťahuje na prípady zmlúv na nákup vozidiel kategórií M1, M2, M3, trolejbus, N1, N2 a N3 (§ 2 ods. 1 písm. a) alebo poskytnutie niektorej z týchto služieb: verejnej cestnej dopravy; osobnej cestnej dopravy na osobitné účely; nepravidelnej osobnej dopravy; zber odpadu; cestnej dopravy poštových zásielok; doručovania poštových zásielok; dopravy a doručovania balíkov (§2 ods. 1 písm. b)), ktoré boli uzavreté od 2.8.2021 do 31.12.2021, a to za predpokladu, ak boli výsledkom:

  • nadlimitnej civilnej zákazky na nákup/ lízing/ kúpu na splátky/ prenájom (tovarov/služieb) vyhlásenej  od 2.8.2021;
  • dynamického nákupného systému zriadeného od 2.8.2021;
  • zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody od 2.8.2021.      

Ak uzavreté zmluvy nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, tak nevzniká verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom povinnosť zaslať Úradu pre verejné obstarávanie vyplnený nový typ súhrnnej správy, keďže sa podľa § 9 zákona č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy budú spravovať režimom platným do účinnosti tohto zákona. Bližšie informácie nájdete v Infografike (pdf, 1 MB) a v metodickej príručke s názvom Ekologické vozidlá a vybrané služby povinne zabezpečované ekologickými vozidlami (pdf, 726 KB).

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.