Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

M. Hlivák: Aj preverovanie nákupu stíhačiek F-16 zdôraznilo dôležitosť nezávislých kontrolných orgánov na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“, alebo „ÚVO“) Miroslav Hlivák považuje výsledky kontroly nákupu stíhačiek F-16 Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej len „NKÚ“) za dôležitý signál politikom aj verejnosti.

„Kontrola nákupu stíhačiek F-16 má dlhú a nepríjemnú históriu. Bol to ÚVO, ktorý pod mojim vedením si po prvý raz v histórii vydobyl, že kontrolný orgán má právo pozerať sa na prsty aj mocným, v tomto prípade to bolo ministerstvo obrany. Ako si pamätáte, od leta 2018 si vtedajší pán minister Gajdoš so mnou vypisoval listy, v ktorých sa so mnou naťahoval, či ÚVO má kompetenciu kontrolovať túto zákazku. Ministerstvo obrany nám vtedy poskytovalo zmätočné informácie, tvrdilo, že nakupuje v utajenom režime a úrad nie je oprávnený tento nákup kontrolovať. Preto som sa obrátil na Európsku komisiu, ktorá písomne deklarovala, že úrad je nielenže kompetentný konať, ale je povinný konať. Napriek tomu ministerstvo obrany pod vedením pána Gajdoša nám neposkytlo požadovanú dokumentáciu, za čo sme mu uložili spolu 5 poriadkových pokút,“ sumarizuje predseda úradu Miroslav Hlivák.

ÚVO dostalo od ministerstva obrany požadovanú dokumentáciu až po nástupe nového vedenia na ministerstve obrany, koncom apríla 2020 a stiahlo žalobu, ktorú na úrad podalo ministerstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša. „Dokumentáciu sme dostali až po 8 mesiacoch od jej vyžiadania. Ministerstvo teda postupovalo mimoriadne netransparentne a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. To, či bol tento nákup hospodárny, sme postúpili na preverenie Najvyššieho kontrolného úradu. Jeho závery, ktoré boli prezentované dnes, ma neprekvapili, ale utvrdili v tom, že spoločnosť musí trvať na tom, aby v štáte boli a fungovali nezávislé kontrolné orgány, aby v nich bola zaistená odbornosť a posilnená nezávislosť. Kompetentní musia prijať opatrenia, aby sa arogancia voči kontrolným orgánom, ktoré strážia peniaze občanov, neopakovala. Teraz zvážime ďalšie kroky, ktoré môže úrad v tejto veci urobiť v rámci podpísaných memoránd s ostatnými kontrolnými orgánmi,“ uzavrel Miroslav Hlivák.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.