Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

M. Hlivák: Koncept otvoreného vládnutia je aj v novele zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák spolu so svojou pracovnou skupinou rokoval o novele zákona o verejnom obstarávaní so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom. „Opatrenia, ktoré vypracoval úrad, sú v súlade s európskym právom, aj s princípmi právneho štátu. V tomto kontexte by som rád upriamil pozornosť na návrh úradu ohľadom verejnej politiky otvorenej komunikácie kontrolného orgánu, ktorý je v súlade s konceptom otvoreného vládnutia. Teší ma, že pán Giertl podporil tento návrh ešte vlani, na jeseň, keď sme predstavili naše legislatívne opatrenia a že ústretovosť voči našim opatreniam vyjadril aj teraz,“ povedal predseda úradu Miroslav Hlivák.

„Vítam komunikáciu s ÚVO, aj jeho účasť na našich aktivitách v rámci konceptu otvoreného vládnutia v snahe posilňovať transparentnosť činnosti kontrolného orgánu. Rovnako som rád, že aj týmto legislatívnym návrhom, ktorým je verejná politika otvorenej komunikácie, sa zvyšuje verejná kontrola pri nakladaní s verejnými zdrojmi a participácia občianskej spoločnosti na správe veci verejných,“ povedal Martin Giertl.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.