Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

M. Hlivák odpočtuje naplnenie svojho mandátu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák dáva do pozornosti dokument (v slovenskom (pdf, 9 MB) v anglickom (pdf, 7 MB)  jazyku), ktorý  bol vypracovaný pre Európsku komisiu za účelom zmapovania cieľov, ktoré boli stanovené pod vedením predsedu úradu JUDr. Miroslava Hliváka, PhD., LLM, ako aj činností, ktoré boli vykonané nad rámec týchto cieľov. Celý zoznam činností je možné nájsť v prílohe.  Miroslav Hlivák vyhodnocuje splnenie záväzkov, ktoré si predsavzal v rámci projektu, s ktorým sa uchádzal o funkciu predsedu úradu na verejnom vypočutí dňa 30. augusta v roku 2017. „Teší ma, že už k dnešnému dňu sa mi podarilo splniť všetky záväzky, ktoré som si v projekte predsavzal. Dokonca aktivity počas môjho mandátu presahujú stanovené ciele,“ uviedol Miroslav Hlivák.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.