Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

M. Hlivák: Systém EVO je po dvoch rokoch neotrasiteľným lídrom na trhu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Modernizovaný štátny Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie (EVO), ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), je v prevádzke presne dva roky - od 18. októbra 2018. Neotrasiteľnú pozíciu lídra na slovenskom trhu si systém EVO udržal s podielom 45 percent spomedzi všetkých dvanástich evidovaných informačných systémov určených na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

​V systéme EVO boli od 19. októbra 2018 do 16. októbra 2020 zrealizované zákazky s celkovým obratom 9,9 miliardy eur. V tomto systéme v uvedenom období obstarávatelia vyhlásili spolu 3 185 zákaziek, teda zhruba 45 percent z celkovo 7 119 zákaziek vyhlásených vo všetkých informačných systémoch v SR. 

„Po dvoch rokoch používania systému EVO si dovolím dať nový prívlastok tomuto systému, a to taký, že jeneotrasiteľným lídrom na trhu. To nás ako zástupcov štátu v oblasti kontroly nakupovania za verejné peniaze teší, “povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Informačný systém sa podľa neho za dva roky fungovania plne osvedčil a naplnil očakávania pri jeho zavedení. 

Úrad za dva roky používania modernizovaného systému EVO aj na základe spätnej väzby používateľov pridával viacero menších aj väčších vylepšení, ako aj príručky a videonahrávky. K najvýraznejším úpravám patria najmä on-line sprístupnenie ponúk, možnosti uskutočniť prípravné trhové konzultácie, zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek na základe opätovného otvárania súťaže. Komunikačný modul zas rozšíril možnosti elektronickej komunikácie. 

Z 880 aukcií v rámci EVO pri 41 aukciách rozhodovala ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, čiže nielen cena, ale aj iné kritériá. V súčasnosti je v tomto systéme vytvorených 12 356 profilov verejných obstarávateľov, identita 3 852 hospodárskych subjektov je overená nespochybniteľným spôsobom. Cez EVO bolo od 1. apríla 2019 (od nasadenia tejto funkcie) vyhlásených 265 zákaziek s nízkou hodnotou.

„Systém EVO získal popularitu a my sa ju budeme snažiť udržať neustálym vylepšovaním, metodickou a používateľskou podporou (helpdesk, hotline) a otvorenosťou k diskusii o ďalších návrhoch na vylepšenia,“ uviedol vedúci oddelenia EVO na ÚVO Martin Hoffmann.

Najpoužívanejšími postupmi verejného obstarávania v systéme EVO sú verejná súťaž (43,85 %) a podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (42,67 %). Nasledujú zákazky s nízkou hodnotou (6,65 %), priame rokovacie konanie (2,81 %), užšia súťaž (2,23 %). Najmenej používanými spôsobmi obstarávania cez tento systém sú rokovacie konanie so zverejnením (1,05 %), dynamický nákupný systém (0,60 %) a súťažný dialóg (0,13 %).

ÚVO sprevádzkoval modernizovaný systém EVO ver. 18.0 pred dvoma rokmi s hlavnými cieľmi, aby najmä zjednodušil prácu, umožnil realizovať rôzne postupy zadávania zákazky a stal sa najpoužívanejším systémom na elektronickú komunikáciu. Tieto plány sa začali napĺňať už po prvých troch mesiacoch od nasadenia modernizovaného systému do prevádzky 18. októbra 2018.

Úrad so svojím oddelením EVO už vyškolil viac ako 750 používateľov a od budúceho roka plánuje ďalšie školenia pre verejných obstarávateľov, ako aj pre hospodárske subjekty. Popri tom vyriešil v prospech používateľov takmer 6 700 požiadaviek, z čoho prevažnú väčšinu (5 500) bezodkladne telefonicky vybavil.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.