Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Maratón verejného obstarávania 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 18. apríla 2023 otvoril predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič 3. ročník konferencie „Maratón verejného obstarávania 2023“ organizovanej eduveo.sk. V úvode konferencie predstavil ciele svojho mandátu a zámer rozvíjať obstarávanie v podmienkach Slovenskej republiky cez národnú stratégiu verejného obstarávania. Neskôr prednášal o aktuálnej rozhodovacej praxi úradu.

Na konferencii sa zúčastnili dlhoroční odborníci z praxe, zaujímavé boli témy zmien v zverejňovacích povinnostiach a informačných systémoch, ktoré nás čakajú od septembra. Veľmi diskutované boli aj témy profesionalizácie vo verejnom obstarávaní a konflikt záujmov. Diskusiu si účastníci konferencie mohli vypočuť z rôznych pohľadov – z pohľadov kontrolórov, účastníkov, ako aj analytické pohľady.

Druhý deň konferencie priniesol odborné informácie o uzatváraní dodatkov týkajúcich sa navyšovania cien a z rôznych perspektív predstavili odborníci svoje skúsenosti pri obstarávaní stavebných prác a IT služieb. Legislatívna podpora rozvoja zeleného verejného obstarávania, ako aj praktické príklady uplatňovania zelených aspektov v praxi, môžu slúžiť ako inšpirácia pre verejných obstarávateľov.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.