Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

MAS: Oznámenie k opakovaniu verejného obstarávania v procese konania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. júna 2022 – Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila oznámenie k opakovaniu verejného obstarávania v procese konania.

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok cez iniciatívu LEADER, že v prípade ak žiadateľ splnil podmienku mať predložené ukončené verejné obstarávanie/obstarávanie zároveň s predloženou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a nastali odôvodnené skutočnosti, na základe ktorých dôjde preukázateľne k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obstarávateľom a dodávateľom, je možné opakovane vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie kedykoľvek v procese konania.

V uvedenom prípade žiadateľ požiada o možnosť vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie PPA. O ukončení procesu verejného obstarávania/obstarávania musí žiadateľ informovať manažéra príslušnej MAS prostredníctvom mailu na príslušnú MAS a PPA na adresu leader@apa.sk.

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu sa predkladá prostredníctvom ITMS do 5 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania/obstarávania.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.