Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Mimoriadna výzva „Vyšehrad 4 Ukrajina“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 4. apríla 2022 – Medzinárodný vyšehradský fond zverejnil výzvu na zmiernenie dopadov vojny na utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny do krajín V4. O grant sa môžu uchádzať samosprávy, školy, zdravotnícke zariadenia, detské domovy, mimovládne organizácie do 1. mája 2022. Budú uprednostnené projekty do 20 000 eur.

Cieľom výzvy na predkladanie návrhov malých grantov je pomôcť zmierniť dopady vojny na utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny/sídliacich v krajinách V4, posilniť kapacity samospráv, verejných inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré poskytujú potrebnú zdravotnú pomoc a sociálne služby v krátkodobom a strednodobom horizonte, a zmierniť potenciálne napätie medzi utečencami a miestnym obyvateľstvom vyplývajúce z nedostatku informácií, jazykových bariér a sociálnych a ekonomických rozdielov.

Svoj návrh zasielajte v anglickom jazyku do 1. mája 2022.

Bližšie informácie sa dočítate TU. 

Zdroj: visegradfund.org

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.