Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu

Kategória: Aktuality Autor/i: Nadácia SPP

Nadácia SPP chce riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb. V programe Pomáhame SPPolu je naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, nepodnikateľským subjektom, zariadeniam pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Nadácia SPP na grantový program Pomáhame SPPolu vyčlenila 200 000 eur, ktoré prerozdelí medzi žiadateľov.

Prostredníctvom mimoriadneho grantového programu „Pomáhame SPPolu“ venuje Nadácia SPP 200 000 eur poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí sa starajú o seniorov, odkázaných na pomoc iných, v  zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich starostlivosť o seniorov (zariadenia pre seniorov) pobytovou formou. Cieľom programu je riešenie aktuálnych problémov fyzických osôb po dovŕšení dôchodkového veku, umiestnených v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby na území Slovenska. Nadácia SPP chce bezodkladne a veľmi rýchlo podporiť nepodnikateľské organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby na území Slovenska pre vyššie uvedené osoby.

O podporu sa môžu uchádzať nepodnikateľské právnické osoby – poskytovatelia sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorí realizujú sociálne služby  tzv. pobytovou formou v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb alebo v podobných zariadeniach.

Spustenie grantového programu: 20. októbra 2020
Uzávierka predkladania projektov: 16. novembra 2020
Hodnotenie a vyhodnotenie projektov: od 17. novembra 2020 - 4. decembra 2020
Realizácia projektov: december 2020 - apríl 2021
 
Nadácia SPP vyčlenila na tento účel 200 000 eur. Max. výška podpory na 1 projekt je 5 000 eur. Predkladateľ môže predložiť 1 projekt.
Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. 
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.