Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Na recykláciu odpadu dostanú obce 10 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. novembra 2021 - Výzvu odsúhlasila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorej rezort plní funkciu Centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy. Výzvu už vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov z operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 10 miliónov eur.

Výzva poskytuje zdroje na vybudovanie a zrekonštruovanie zariadení na zber odpadov a zberné dvory, zabezpečenie zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov a nakúp zberových vozidiel a zariadení na mechanickú úpravu odpadu.

O príspevok môžu žiadať obce a združenia obcí, príspevkové alebo rozpočtové organizácie, právnické osoby vo vlastníctve obce oprávnené nakladať s komunálnym a drobným stavebným odpadom a neziskové organizácie vo vlastníctve obce.

Aj táto výzva pomôže Slovensku využívať prírodné zdroje udržateľným spôsobom a zmierniť negatívny vplyv odpadu na životné prostredie jeho opakovaným používaním.

72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 17. január 2022

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15. marec 2022

Zdroj: MIRRI SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.