Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Najmenej rozvinuté okresy: Okresné úrady zverejňujú výzvy na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. júna 2022 - Okresné úrady v najmenej rozvinutých regiónoch začali zverejňovať výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2022. Z 19 okresov, ktoré sú najmenej rozvinutými okresmi, zverejnili výzvy zatiaľ dva okresy.

Okresný úrad Gelnica zverejnil výzvu s uzávierkou 18. júla 2022 v oblasti rozvoja regionálnej ekonomiky a inovácii, vzdelávania a adaptácia pracovnej sily na potreby trhu, budovania infraštruktúry v zvýšenie kvality a dostupnosti služieb. Dostupný objem zdrojov na výzvu je 128 293,00 eur.

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku je TU.

Okresný úrad Bardejov zverejnil výzvu s uzávierkou 6. júla 2022 v oblasti Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií, Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily pre potreby trhu a budovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb. Dostupný objem zdrojov na výzvu je 278 389,96 EUR.

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku je TU.

Ďalšie zverejňovanie výziev pre najmenej rozvinuté okresy sledujte TU.

Zdroj: MIRRI SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie